SÅDAN ARBEJDER JEG

Min terapiform udmærker sig især ved at være opbyggende og med
fokus på at vende såkaldte “svagheder” til styrke.

JEG TAGER DIG OG DINE OPLEVELSER
ALVORLIGT

Hos mig møder du ikke kun en terapeut med styr på det faglige. Du møder også et medmenneske, som på egen krop har arbejdet med og mærket livet, når det gør rigtigt ondt. Et udpluk af min egen historie kan du læse om her.

Du vil opleve, at jeg ikke bare taler dig efter munden eller bidrager til et ”quick fix”. Jeg ønsker at bidrage til en vedvarende og positiv forandring, som er en langt mere givende proces for dig og din livskvalitet.

Min terapiform udmærker sig især ved at være opbyggende og med fokus på at vende såkaldte “svagheder” til styrke. Du vil få værktøjer, som støtter dig i dit personlige arbejde.

Indlevelsesevne og empati, der gennem tiden har udviklet sig til en skarp klarfølelse, bruger jeg til at hjælpe dig med at gennemskue, hvor du har dine udfordringer. Det er et redskab, der hjælper dig til at mærke ind til sagens kerne.
Dette er især for dig, der måske har oplevet, at almindelig ”snakketerapi” ikke rigtig har forandret noget.

“Du er så skarp til at trække essensen ud”

Runa
Læs flere udatalelser her

Metoder

Jeg har efterhånden tilegnet mig mange forskellige metoder og tilgange, som jeg anvender alt efter dine problematikker og din personlighed.
Egentlig er det ligegyldigt, hvad det hedder, bare det virker for dig. Her er nogle af de metoder, jeg anvender i mit arbejde som psykoterapeut:

Må ikke slettes
NUET

Jeg arbejder helhedsorienteret ud fra den tilgang, at vores krop, sind, følelser og ånd er forbundet, ikke adskilt. Terapien tager altid udgangspunkt i din virkelighed her og nu, da fortidens begrænsninger, sorg og smerte afspejler sig i dine problemer i dag.

DIALOG
Med klarfølelse, empati og indføling kommunikerer jeg kærligt og direkte ind i dine blokeringer og skaber en åbenhed i dig, der gør, at du kan forløse dem. Jeg lytter og forholder mig ikke kun til det, du konkret siger, men også til alt det, du ikke siger.
FAMILIEOPSTILLING

En utrolig effektiv metode til at forløse misforståelser, sorg og smerte i de forskellige relationer, du er en del af. Du vil i højre grad opnå forståelse for dine relationelle problematikker samt frigive de byrder, du bærer, der i virkeligheden ikke er dine. Metoden kræver ikke, at dine relationer er til stede – det er det, der gør systemisk opstilling unikt.

DET INDRE BARN

Måden, hvorpå du tænker og taler til og om dig selv, har afgørende betydning for et balanceret selvværd og en stærk selvtillid. Bevidste som ubevidste holdninger om dig, andre og livet generelt, afspejler dit indre barns niveau af skyld og giftig skam. Det har en overordentlig og grundlæggende betydning for din generelle trivsel og lykkefølelse. En stor del af terapien handler derfor om at integrere de følelsesmæssige indre tilstande, du har afvist i dig selv – dit indre barn.

DRØMMETYDNING
Metoder som drømmetydning og tegneterapi kan tydeliggøre problemer og bringe større forståelse, erkendelse og mulighed for at åbne til dybe indsigter. Dit ubevidste får her taletid, hvilket ofte udtrykker sig i symboler og fortællinger.
Må ikke slettes
NED I KROPPEN
Svære oplevelser gennem livet lagrer sig i kroppen. F.eks. kan fysiske smerter som hovedpine, myoser og spændinger være et udtryk for noget dybere følelsesmæssigt. Måske tillader du ikke at mærke efter mulig sammenhæng, måske er du blevet så god til at overhøre dine signaler, at de er sløret for dig. Den ordløse kropsterapi hjælper dig til at blive bevidst om og frigøre fastlåste energiressourcer fra svære oplevelser, der har sat sig i kroppen.
ENERGIARBEJDE
Du er et sansende væsen, der bevidst som ubevidst hele tiden modtager og opfanger en masse informationer. Du kan derfor ikke undgå at blive påvirket af verden omkring dig. Jo skarpere dine sanser er, jo mere kan du føle dig påvirket, negativt eller positivt. Energiarbejde hjælper dig med at blive bevidst om, hvad dine impulser forsøger at fortælle dig, hvordan du bliver opmærksom på dine sanser igen, hvordan du får mere energi og hvordan du holder din energi hjemme hos dig selv.
ÅNDEDRÆTTET
Åndedrættet er vores helt personlige og altid tilgængelige værktøj. Det ikke blot støtter dig i at rumme svære følelser, men hjælper dig også til dybere kontakt med krop og nervesystem. Åndedrættets glemte ressourcer skal generobres, så du kan opnå mere ro og selvaccept.
GUIDED MEDITATION
God jordforbindelse gennem visualisering og guidede meditationer styrker kontakten, tilliden og trygheden til dig selv og understøtter hele din proces.
HEALING
Jeg har bevæget mig i mange spirituelle kredse og lært forskellige healingsmetoder. For mig er det yderst vigtigt at forholde mig til healing som noget helt naturligt. Når f.eks. dit barn falder og slår sig, lægger du spontant en trøstende og kærlig hånd på – det er healing. Når jeg møder dig med kærlig og medfølende omsorg og forståelse, så healer jeg dig i din terapeutiske proces.