ER DU SÆRLIGT
SENSITIV?

Vend det til din styrke!

DET ER JEG! – OG DET HAR JEG VENDT TIL MIN STYRKE!

Hvorfor er det især vigtigt som særligt sensitiv?

Det er vigtigt, fordi du som særligt sensitiv besidder en høj grad af empati, og det i en sådan grad, at mennesker og andre levende væsners ve og vel kan vægte højre end din egen omsorg.

Jeg tillader mig at “definere” dig, som et HJERTEMENNESKE.

For særligt sensitive mennesker, trives ikke i konfliktfyldte situationer og vil hellere hoppe på tungen for at genskabe den gode stemning. Dit indre falder til ro i relationer, hvor venlighed, medfølelse, samarbejde og harmoni er repræsenteret.

Og netop fordi, at du om nogen kan tage mennesker ind i dit hjerte og sprede omsorg og varme, så kan den styrke også give bagslag og vendes til en ”svaghed” for dig, hvis du ikke er opmærksom.

Måske genkender du mit eget eksempel?

F.eks. er stor indlevelsesevne og medfølelse for andre uundværlige egenskaber i mit terapeutiske virke. Men er jeg ikke bevidst og opmærksom på, at selvsamme egenskaber også kan dræne saft og kraft ud af mig, så er styrken pludselig svær at få øje på. Når du som særligt sensitiv eller hjertemenneske oplever dig for udfordret, kan det ofte skyldes, “bagsiden” af dine værdier og egenskaber.

Fællestræk ved at være særligt sensitiv – refleksion og tænksomhed

Selvom der er mange fællestræk, er du også forskellig fra andre sensitive. Det skyldes din grundlæggende medfødte natur og personlighed. Det er dog min erfaring, at følgende fællestræk altid er til stede hos såvel særligt sensitive børn som særligt sensitive voksne:

Evnen til dyb medfølelse og empati for andre levende væsener
– og det har vores verden i den grad brug for!

Måske genkender du derudover nogle af disse fællestræk:

 • Du er yderst samvittighedsfuld og kan tage for meget ansvar
 • Du opfanger utroligt mange detaljer og nuancer ved livet
 • Du fornemmer og bliver påvirket af stemninger
 • Du er venlig og hjælpsom – måske for hjælpsom
 • Du spotter, hvem der (ikke) trives samt hvem, der holdes udenfor
 • Du tænker meget over alting
 • Du påvirkes dybt, hvis du ser eller hører om krig, ulykker, børn og/eller dyr, der lider
 • Du er flittig, kreativ, fleksibel og dybt reflekterende
 • Du har en høj grad af empati, god intuition og måske spirituelle evner
 • Smalltalk keder dig
 • Beslutninger kan være krævende, fordi du kan se det fra alle sider
 • Et ønske om dyb kontakt til andre, der ikke imødekommes, kan skabe ensomhedsfølelse i dig
 • Nogle/du kan have tendens til at bruge mange ord
 • Du kan have en tendens til at forklare dig

ACCEPTÉR DEN, DU ER

At være mere sensitiv end flertallet kan give en følelse af at være anderledes, svag eller forkert.

Det skyldes b.la., at du ikke i samme grad kan spejle dig i andre.
Den manglende genkendelse kan få dig til at ændre på den, du er, for at være som andre. Derfor kan du have en tendens til at tilsidesætte dig selv, please og kæmpe for altid at gøre det rigtige.
Du slipper, på den konto, din styrke og kontakt til dig selv, når du ubevidst tillader andres behov og grænser at blive mere betydningsfulde end dine egne.

Selvom det faktisk kræver styrke at tilsidesætte egne behov, kan det i kombination med øget følsomhed og empati skubbe, i for stor en grad, til din balance. Som konsekvens, kan du helt glemme dig selv og hvad der er vigtigt for dig.

Dine værdier er din styrke, som sørger for, at du er forankret hjemme i dig selv.

Mange af dine værdier tager du måske for givet, og anerkender derfor slet ikke de ”positive” sider af dit karaktertræk.
Du formår f.eks. virkelig at nyde og give dig hen til lyden af god musik, duften af sarte og fine dufte eller synet af et smukt landskab eller en solnedgang.
Det er helt afgørende, for at bevare din glæde og dit fundamentale selvværd, at du genopdager og har fokus på dine værdier.

Jeg hjælper dig med at værdsætte dit karaktertræk og den, du er, og du vil opdage, at du ikke skal ændres, normaliseres eller tage dig sammen. Du har så meget at byde på, præcis som du er – du har bare ikke opdaget det endnu.

“To love oneself, is the beginning of a life-long romance”

Marchella mødte mig med mere forståelse, empati, tålmodighed og genuin interesse, end jeg nogensinde før har oplevet.

Mie, journalist
Læs flere udatalelser her