HER KAN DU
TESTE DIG SELV

Er du særligt sensitiv?

ER DU SÆRLIGT SENSITIV?

Nedenstående test kan støtte dig i en fornemmelse for, om du er særligt sensitiv.

Selve testen skal du betragte som en vejledning og ikke et facit. Det vigtigste er, at du genkender dig selv, når du læser og hører om det særligt sensitive karaktertræk, og at du i den forbindelse er opmærksom på, at særligt sensitive også er forskellige fra andre særligt sensitive.

F.eks. spiller det en stor rolle, om du er introvert, ekstrovert eller begge dele samt hvordan dine sensitive karaktertræk samarbejder med eller modarbejder sig dine øvrige karaktertræk.

Besvar nedenstående i overensstemmelse med, hvad du føler

Svar “sandt”, hvis det er sandt for dig, om det så er i mindre eller større grad. Svar “falsk”, hvis det ikke er særlig sandt eller slet ikke sandt for dig.

 • Jeg synes at være opmærksom på det subtile og uhåndgribelige i mine omgivelser.
 • Andre menneskers stemninger påvirker mig.
 • Jeg er tilbøjelig til at være meget følsom over for smerte.
 • På travle dage har jeg behov for at trække mig tilbage, til sengen, et mørkt værelse eller et andet sted, hvor jeg kan blive fri for stimulering.
 • Jeg er/kan være særligt følsom over for virkningerne af koffein.
 • Jeg bliver let overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte, grove tekstiler eller sirener i nærheden.
 • Jeg har et rigt, sammensat indre liv.
 • Jeg bliver ilde til mode af høje lyde.
 • Jeg bliver dybt bevæget af kunst eller musik.
 • Jeg er samvittighedsfuld.
 • Jeg bliver let forskrækket.
 • Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave noget på meget kort tid.
 • Når mennesker befinder sig dårligt i et fysisk som psykisk miljø, ved jeg for det meste, hvad der kan gøres for at gøre det mere behageligt.
 • Jeg bliver irriteret, når man prøver at få mig til at gøre mange ting på én gang.
 • Jeg gør mig megen umage for at undgå at begå fejltagelser eller at glemme ting.
 • Jeg gør det til et princip at undgå voldsprægede film og tv-show.
 • Jeg bliver stimuleret på en ubehagelig måde, når der foregår en masse omkring mig.
 • Det at være meget sulten skaber en stærk reaktion i mig, som afbryder min koncentration eller stemning.
 • Forandringer i mit liv ryster op i mig.
 • Jeg bemærker og nyder sarte eller fine dufte, smage, lyde, kunstværker.
 • Jeg prioriterer det højt at indrette mit liv, så jeg undgår rystende eller overvældende situationer.
 • Når jeg er nødt til at konkurrere eller udføre en opgave, der kræver iagtagelse, bliver jeg usikker, og klarer mig meget dårligere, end ellers.
 • Da jeg var barn, syntes mine forældre og lærere at opfatte mig som sensitiv eller genert.

Resultatet: Tæl dine svar

Hvis du svarede “sandt” til 12 eller flere af spørgsmålene, er du sandsynligvis særligt sensitiv. Selv om der kun er nogle få udsagn, der er sande for dig, men de til gengæld er meget betydningsfulde, kan du også være særligt sensitiv. Testen er kun vejledende.

Testen er fra bogen Særligt sensitive mennesker, af den amerikanske psykolog og forsker Elaine N. Aron

Selvom kulturen har det med at hylde de maskuline værdier, som b.la. selvkontrol, viljestyrke, disciplin, handlekraft, målsætning osv. så mangler de feminine værdier for, at vi kan være stærke og hele.

At være i kontakt med sine følelser, fornemmelser og sanser og at have modet til at favne og rumme hele sig, er ægte styrke. Det er når vi forsøger at adskille os fra noget i os, at vi bliver svækket og mister modet til at være sårbar og stå ved os selv.

“Gennem sårbarhed finder vi vores sande styrke”